Diary


Bireylerin sanal ortamda kendi günlüklerini tutabildikleri bir mobil platformdur.Kişinin moduna göre duygu durumunu seçebildiği bir yapıdır.

  • Kişi kendi günlüklerini oluşturabilir
  • Arkadaşlarından kendi günlüğüne yazmasını isteyebilir
  • Bunları belirli platformlarda paylaşabilir
  • Günlükte kendine hedefler koyabilir, ToDo List yapabilir.